Suché zdění

O suchém zdění v ČR a ve světě

Celosvětovým trendem ve všech oblastech činností je zjednodušování, snižování nákladů na pořízení i provoz, snižování zátěže na životní prostředí a zrychlování s maximálním využitím modularity a skladebnosti.

Princip suchého zdění splňuje všechny uvedené požadavky. Zjednodušuje výstavbu, zrychluje výstavbu, protože se na stavbě jen montuje, snižuje se také zátěž na životní prostředí.

Charakteristika suchého zdění

Suché zdění představuje proces skládání stavebních dílů -  montáže – v rámci stavěných stěn bez využití jakýchkoli spojovacích či plnicích hmot.

Metoda suché výstavby je charakterizovaná postupným opakovaným skládáním a upevňováním stavebních dílů v rámci stavěného objektu bez použití spojovacích hmot (lepidlo, PUR, malta, beton, atd.).

Zjistit více >>

Historie

Historie suchého zdění se v ČR váže na úspěchy tvárnic suchého zdění TSZ vyvinuté před více než 30 lety. Tyto tvárnice jsou vyráběné a využívané pro montáž obvodových a nosných stěn nízkopodlažních objektů dodnes.

V roce 2013 se u nás na českém trhu objevil nový systém. Jaký to je?

Celá historie i ve světě je zde >>

Srovnání suchého zdění

Srovnání dostupných systémů suchého zdění u nás v České republice.

Více systémů suchého zdění najdete zde >>

Budoucnost

Suché zdění je budoucnost stavebnictví. Je ekonomické, ekologické a rychlé.

Přečtěte si více >>

 Máte zájem o další informace, chcete systém suchého zdění objednat? Kontaktujte nás.